Tin tức

Cung cấp máy lọc nước tại Quận 7

26-06-2019

Nhằm đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu cung cấp máy lọc nước tại Quận 7 nói riêng và trên thị trường Việt Nam, Tân Tuấn Lực kính mời các nhà đầu tư, các đại lý có năng lực phân phối và kinh doanh

Cung cấp máy lọc nước tại Quận 6

26-06-2019

Nhằm đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu cung cấp máy lọc nước tại Quận 6 nói riêng và trên thị trường Việt Nam, Tân Tuấn Lực kính mời các nhà đầu tư, các đại lý có năng lực phân phối

Cung cấp máy lọc nước tại Quận 5

26-06-2019

Nhằm đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu cung cấp máy lọc nước tại Quận 5 nói riêng và trên thị trường Việt Nam, Tân Tuấn Lực kính mời các nhà đầu tư, các đại lý có năng lực phân phối

Cung cấp máy lọc nước tại Quận 4

26-06-2019

Nhằm đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu cung cấp máy lọc nước tại Quận 4 nói riêng và trên thị trường Việt Nam, Tân Tuấn Lực kính mời các nhà đầu tư, các đại lý có năng lực phân phối

Cung cấp máy lọc nước tại Quận 3

26-06-2019

Dân cứ tập chung đông đúc khiến tình trạng ô nhiễm ở thành phố Hồ Chí Minh ngày càng trở nên nghiêm trọng đặc biệt là nguồn nước, do dân số ở các tỉnh miền đổ về thành phố sinh sống, Theo số liệu thống kê năm 2013 thành phố Hồ Chí Minh số người dân không có nước sạch sử dụng chiếm tới 20% trong toàn thành phố 

Cung cấp máy lọc nước tại Quận 1

26-06-2019

Nhằm đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu cung cấp máy lọc nước tại Quận 1 nói riêng và trên thị trường Việt Nam, Tân Tuấn Lực kính mời các nhà đầu tư, các đại lý có năng lực phân phối và kinh doanh cung cấp máy lọc nước trên khắp các tỉnh, thành phố trên phạm vi lãnh thổ toàn quốc nhằm mục đích:

Cung cấp máy lọc nước tại Quận 2

26-06-2019

Dân cứ tập chung đông đúc khiến tình trạng ô nhiễm ở thành phố Hồ Chí Minh ngày càng trở nên nghiêm trọng đặc biệt là nguồn nước, do dân số ở các tỉnh miền đổ về thành phố sinh sống, Theo số liệu thống kê năm 2013 thành phố Hồ Chí Minh số người dân không có nước sạch sử dụng chiếm tới 20% trong toàn thành phố 

Cung cấp máy lọc nước tại TPHCM

26-06-2019

Nhằm đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu cung cấp máy lọc nước tại tphcm nói riêng và trên thị trường Việt Nam, Tân Tấn Lực kính mời các nhà đầu tư

0903 545 349